0031 644 548 138 NL of 0034 682 463 744 ESP info@irenegodderij.nl

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen.
Je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen

WELKOM BIJ IRENE GODDERIJ

ROUW &  VERLIESBEGELEIDING • STERVENSBEGELEIDING • SPIRITUELE PALLIATIEVE ZORG

Praktisch iedereen krijgt in zijn leven te maken met de dood van een dierbare. Niemand kan van tevoren weten hoe dat voelt, we praten er niet graag over. Ik nodig u uit dat vooral wel te doen.

Het verlies een plaats geven doen we door te rouwen. Rouwen is een werkwoord. Dat betekent dat het energie kost. Het doormaken van een verlies kost veel energie. Zodat mensen in de rouw vaak vermoeid zijn, soms al bij het opstaan. Fysieke reacties zoals hoofdpijn, spierpijnen, geen eetlust, slaapstoornissen, of overspoeld worden door een chaos van intense gevoelens, zijn normaal. Schaamte, schuldgevoelens, je willen afsluiten en isoleren, verwarring, slechte concentratie, alles vergeten, ook dat zijn normale reacties op een abnormale situatie. Het kan zijn dat je enorme kwaadheid voelt naar alles en iedereen, naar de wereld, naar de overledene, naar jezelf, naar God. Het kan zijn dat je opluchting voelt omdat er een einde gekomen is aan een soms lange lijdensweg. Het is belangrijk je gevoelens te uiten, want als je dat nu niet doet komen ze zeker op een ander moment en andere manier tot uiting. Geef jezelf de nodige tijd om te rouwen, uit je gevoelens zolang het nodig is, en heb geduld met jezelf en de anderen. Het is goed om te weten dat ieder mens op zijn eigen wijze reageert. Iedereen rouwt op de manier die hij of zij nodig heeft. De een praat er juist veel over, de ander helemaal niet en trekt zich juist terug. Dat geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen. Weet dat door “niet- te- handelen”  het alleen maar erger wordt, dat door  “niet-door-je-verdriet-te-gaan”  je de pijn nooit verliest. Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen, je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen. Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL / 0034 682 463 744 ESP

Wie ben ik

Irene Godderij

Drs. Irene Godderij

Geestelijk verzorger

Ik ben een onafhankelijke en vrijgevestigde Geestelijk Verzorger (GV) en richt mij vooral op hen die geen levensbeschouwelijke of kerkelijke binding (meer) hebben.

Geestelijke Verzorging(GV) is de professionele begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij de zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van hun levensovertuigingen; en professionele advisering op het gebied van ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.’ 

Na mijn studie Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht in de jaren 70, heb ik op de Vrije Universiteit in Amsterdam een aantal jaren filosofie en spiritualiteit gestudeerd. Daarna ben ik doorgestroomd naar de Radbouduniversiteit in Nijmegen en ben daar afgestudeerd in Religiestudies. Bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen heb ik mij verder verdiept in de ‘Geestelijke Weg’, waarbij de betekenis van zingeving en spiritualiteit centraal staat. In de loop der jaren heb ik nog verdere aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van psychologie (Contextuele therapie) en rouwbegeleiding (LSR en EKR). De verworven kennis en vaardigheden kan ik op veel momenten en manieren inzetten. Dit kan variëren van spiritual care in de meest brede zin van het woord zoals gesprekbegeleiding bij existentiële problematiek, rouw-verliesbegeleiding, stervensbegeleiding en (spirituele) palliatieve zorg vóór een overlijden, begeleiding bij de uitvaart en nazorg aan nabestaanden. Vanuit mijn kennis en deskundigheid en ervaring werk ik met betrokkenheid, passie en empathie. Naast ruime en gevarieerde werkervaring (reclame, uitvaart, onderwijs),  heb ik kort politieke ervaring opgedaan als Statenlid in de provincie Limburg. Maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heb ik o.a. gekregen als voorzitter van een landelijke katholieke vrouwenorganisatie en als bestuurslid van de Stichting Korrelatie.

Als vrijgevestigde en onafhankelijk Geestelijk Verzorger (GV) bestaat mijn werk (vrij van een kerkelijke zending of ambtelijke binding) vooral uit ‘spiritual care’, een begrip dat betrekking heeft op begeleiding bij existentiële problematiek zoals levens- en zingevingsvragen. Bovendien ben ik als GV inzetbaar bij ernstig zieke mensen en daarnaast bied ik begeleiding bij rouw en verliessituaties. Ik werk vooral als contextueel therapeut en rouwtherapeut. Ik ben geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR), waar ik de opleiding tot rouwbegeleider heb gevolgd.

Verlies- en rouwbegeleiding

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen, je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen.

Het overlijden van iemand van wie je houdt is bijzonder ingrijpend. Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen. De wijze waarop we een rouwproces beleven, hangt in belangrijke mate samen met de vraag of we ons gesteund voelen door de omgeving. Onderschat wordt dat rouwen een werkwoord is, dit betekent hard werken en dat kost heel veel energie. En dat heeft grote fysieke en emotionele reacties tot gevolg. Onbegrip kan gevoelens van eenzaamheid oproepen en het rouwproces verzwaren. Onverwerkte rouw kan ten grondslag liggen aan andere problematiek. Verdriet verwerken kan niemand alleen. Op het gebied van rouw & verliesverwerking beschik ik over ruime ervaring. Dit varieert van stervensbegeleiding en palliatieve zorg vóór een overlijden, begeleiding bij de uitvaart en ondersteunende nazorg voor verwerking van het grote verdriet. Ik ben geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) te Utrecht als gecertificeerde professionele rouwbegeleider categorie 3

Ernstig ziek

Een ernstige ziekte zoals kanker, COPD, een hartinfarct, een herseninfarct of een naar bericht over uw gezondheid, het zet de wereld van u en van de mensen om u heen op zijn kop! Soms wilt u er alles van weten, soms helemaal niets!

Kanker is een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen. Een ziekte die niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch zeer belastend is. Kanker heeft op veel verschillende gebieden invloed en het vergt veel van allen die ermee te maken krijgen. Veel mensen vinden het moeilijk om over kanker te praten of praten er liever helemaal niet over. Een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of hartstilstand overkomt nog steeds heel veel mensen en een op de drie Nederlanders die hiermee te maken krijgt sterft hieraan. Daarnaast zijn er nog andere ernstige aandoeningen zoals bv een herseninfarct die uw gezondheid ernstig belemmeren en van invloed zijn op de kwaliteit van uw leven en dat van anderen. Als Geestelijk Verzorger beoog ik uw geestelijk welzijn te bevorderen door met u te praten over al uw (levens-)vragen, of als u alleen maar uw verhaal kwijt wilt en een luisterend oor zoekt, ook dan kunt u bij mij terecht. Ik bied professionele begeleiding aan mensen die ernstig ziek zijn en aan hun naasten of hun nabestaanden. 

Nederlanders die wonen en/of verblijven aan de Costa Blanca (van okt-juni) kunnen bellen of mailen voor een afspraak of voor informatie over mijn begeleiding.

Coaching

Soms zijn er momenten in je leven waarop je meer over jezelf te weten wilt komen omdat dingen anders lopen dan je had verwacht. Je staat bijvoorbeeld voor een belangrijke keuze maar je merkt dat je niet kunt kiezen. Je hebt geen zicht meer op je eigen situatie en verlangens. Of er komen momenten waarop je wilt nadenken over hoe jij je leven zin wilt geven. Verheldering over wie je bent, wat je wilt, en wat je beweegt kan je daarbij helpen. Werken aan je identiteit en zelfbeeld is een proces waarbij je voortdurend op zoek bent naar antwoorden op de vraag: Wie ben ik? Wat inspireert mij? Dit proces is tevens een zoeken naar zingeving. Via contextuele therapie word je op een relatief eenvoudige manier in staat gesteld tot systematische reflectie op je leven en werk. De methode begint met een uitvoerige inventarisatie van belangrijke en betekenisvolle ervaringen. Omdat deze niet altijd bewust aanwezig zijn zal ik door mijn specifieke manier van begeleiding en door het stellen van verbindende vragen, helpen om deze ervaringen naar boven te halen. Zo wordt een verdieping aangebracht in het eigen leerproces en worden zingeving en inspiratie zo gebruikt dat je weer stevig met beide voeten op de grond kunt blijven staan.

Ik ben opgeleid tot contextueel therapeut waarbij de theorie en de visie van Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut, centraal staat.

Project ‘ Geestelijke Verzorging aan de Costa Blanca’

In Spanje verricht ik onderzoek naar de behoefte aan Geestelijke Verzorging (GV) voor Nederlanders die wonen of verblijven in de regio Costa Blanca.

De voorlopige conclusie van mijn onderzoek is dat de behoefte aan GV in de zorg in deze regio erg groot is. Vooral mensen met een ernstige ziekte hebben veel baat bij gesprekken met een GV, maar ook mensen met levensvragen, of bij rouw- en verliesproblematiek. Op dit moment is er binnen de palliatieve zorg en bij stervensbegeleiding voor Nederlanders aan de Costa Blanca nauwelijks iets geregeld aan professionele GV wat betreft deskundige en kwalitatieve opvang en ondersteuning in de eigen taal bij ernstig zieke mensen of hun naasten. Ook is er geen gespecialiseerde opvang bij rouw en verlies-problematiek, waarvoor ik gecertificeerd ben door het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). Mijn doel is, ook al ben ik met pensioen, maatschappelijke en sociaal betrokken te blijven door mijn ervaring en deskundigheid op het gebied van GV te blijven inzetten. De ernstig zieke Nederlander (en zijn naasten) die in deze regio verblijft en op niemand een beroep kan doen voor GV, moet ook verder op mijn aanwezigheid, mijn sympathie, steun en begeleiding kunnen rekenen. Daarom verzoek ik na het gratis intakegesprek om een bijdrage naar draagkracht.

Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch of via de mail contact opnemen. Tel: 0031 644 548 138 NL / 0034 682 463 744 ESP

Een donatie kunt u storten op IBANnr. NL49Rabo0126130795 t.n.v. Irene Godderij o.v.v. Project GV Costa Blanca 

WERKWIJZE

Psychosociale gesprekstherapie gebaseerd op de contextuele therapie van Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy. Hierbij is vooral aandacht voor de link tussen verleden-heden-toekomst en voor metaforisch denken.

MIJN COMPETENTIES

Empathie, respect, inzichtelijk luisteren, betrokken, vertrouwen, nabijheid en distantie. Bekend met het model van de Presentietheorie (Andries Baart) en het moderne Ars Moriendi model (Carlo Leget)

INTAKE


Het intakegesprek is afgestemd op uw hulpvraag en het doel van de begeleiding die u voor ogen staat. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

INDICATIE


Verlieservaringen, existentiële vragen, spirituele en palliatieve zorg bij ernstig zieke mensen.

KOSTEN

Intakegesprek is gratis Vervolg gesprek vrije gave.

 

DOELSTELLING 


Het ontwikkelen en aanbieden van algemene en onafhankelijke extramurale professionele Geestelijke Verzorging.

Lid van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie

 

Opgenomen in de Databank Professionals rondom de dood www.overdedood.nl 

 

Contact met Drs. Irene Godderij
Mobiel Nederland: 0031 644 548 138
Mobiel Spanje:        0034 682 463 744

Of via het formulier hieronder. Vergeet u niet de rekensom rechts onderin in te vullen voordat u op verzenden klikt!

Neem contact met mij op

7 + 13 =