0031 644 548 138 NL info@irenegodderij.nl

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen.
Je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen

WELKOM BIJ IRENE GODDERIJ

PROFESSIONELE ROUW & VERLIESBEGELEIDING • CONSULENT LEVENSVRAGEN

Praktisch iedereen krijgt in zijn leven te maken met de dood van een dierbare.
Niemand kan van tevoren weten hoe dat voelt, we praten er niet graag over.
Ik nodig u uit dat vooral wel te doen.

Het verlies een plaats geven doen we door te rouwen. Rouwen is een werkwoord. Dat betekent dat het energie kost. Het doormaken van een verlies kost veel energie. Zodat mensen in de rouw vaak vermoeid zijn, soms al bij het opstaan. Fysieke reacties zoals hoofdpijn, spierpijnen, geen eetlust, slaapstoornissen, of overspoeld worden door een chaos van intense gevoelens, zijn normaal. Schaamte, schuldgevoelens, je willen afsluiten en isoleren, verwarring, slechte concentratie, alles vergeten, ook dat zijn normale reacties op een abnormale situatie. Het kan zijn dat je enorme kwaadheid voelt naar alles en iedereen, naar de wereld, naar de overledene, naar jezelf, naar God. Het kan zijn dat je opluchting voelt omdat er een einde gekomen is aan een soms lange lijdensweg. Het is belangrijk je gevoelens te uiten, want als je dat nu niet doet komen ze zeker op een ander moment en andere manier tot uiting. Geef jezelf de nodige tijd om te rouwen, uit je gevoelens zolang het nodig is, en heb geduld met jezelf en de anderen. 

Het is goed om te weten dat ieder mens op zijn eigen wijze reageert. Iedereen rouwt op de manier die hij of zij nodig heeft. De een praat er juist veel over, de ander helemaal niet en trekt zich juist terug. Dat geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen. Weet dat door “niet- te- handelen” het alleen maar erger wordt, dat door “niet-door-je-verdriet-te-gaan” je de pijn nooit verliest

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen, je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen.

Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL 

Wie ben ik

Irene Godderij

Drs. Irene Godderij

Ik ben een onafhankelijke en vrijgevestigde Geestelijk Verzorger (GV) voor mensen in de thuissituatie en was ik tot 2021 aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (SKGV / VGVZ)

Geestelijke Verzorging (GV) is de professionele begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij de zingeving aan hun bestaan en professionele advisering op het gebied van ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in de zorgverlening.’

Na mijn studie Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht in de jaren 70, heb ik op de Vrije Universiteit in Amsterdam een aantal jaren filosofie en spiritualiteit gestudeerd. Daarna ben ik doorgestroomd naar de Radbouduniversiteit in Nijmegen en ben daar afgestudeerd in Religiestudies. Bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen heb ik mij verder verdiept in de ‘Geestelijke Weg’, waarbij de betekenis van zingeving en spiritualiteit centraal staat. In de loop der jaren heb ik verder nog aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van psychologie (Contextuele therapie) en rouwbegeleiding (LSV en EKR). De verworven kennis en vaardigheden kan ik op veel momenten en manieren inzetten. Dit kan variëren van ‘spiritual care’ in de meest brede zin van het woord zoals gesprekbegeleiding bij existentiële problematiek, levens- en zingevingsvragen, rouw-verliesbegeleiding, stervensbegeleiding en spirituele palliatieve zorg vóór een overlijden, begeleiding bij de uitvaart en nazorg aan nabestaanden. Vanuit mijn kennis en deskundigheid werk ik met betrokkenheid, passie en empathie.
Naast ruime en gevarieerde werkervaring( reclame, uitvaart, onderwijs), heb ik kort politieke ervaring opgedaan als Statenlid in de provincie Limburg. Maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heb ik o.a. gekregen als voorzitter van een landelijke vrouwenorganisatie en als bestuurslid van de Stichting Korrelatie.

Als vrijgevestigde en onafhankelijk GV bestaat mijn werk vooral uit begeleiding bij existentiële problematiek zoals levens- en zingevingsvragen.
Bovendien ben ik als GV inzetbaar bij ernstig zieke mensen en bied ik daarnaast begeleiding bij rouw en verliessituaties. Ik werk vooral als contextueel therapeut en rouwtherapeut. Ik ben geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Verliesbegeleiding (LSV), waar ik de opleiding tot rouwbegeleider heb gevolgd.

Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL

Verlies- en rouwbegeleiding

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen, je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen.

Het overlijden van iemand van wie je houdt is bijzonder ingrijpend. Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen. De wijze waarop we een rouwproces beleven, hangt in belangrijke mate samen met de vraag of we ons gesteund voelen door de omgeving. Onderschat wordt dat rouwen een werkwoord is, dit betekent hard werken en dat kost heel veel energie. En dat heeft grote fysieke en emotionele reacties tot gevolg. Onbegrip kan gevoelens van eenzaamheid oproepen en het rouwproces verzwaren. Onverwerkte rouw kan ten grondslag liggen aan andere problematiek. Verdriet verwerken kan niemand alleen. 

Op het gebied van rouw & verliesverwerking beschik ik over ruime ervaring. Dit varieert van stervensbegeleiding en palliatieve zorg vóór een overlijden, begeleiding bij de uitvaart en ondersteunende nazorg voor verwerking van het grote verdriet. 

Ik ben geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Verliesbegeleiding (LSV) te Utrecht als gecertificeerde professionele rouwbegeleider (categorie 3)

Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL

Ernstig ziek

Een ernstige ziekte zoals kanker, COPD, een hartinfarct, een herseninfarct of een naar bericht over uw gezondheid, het zet de wereld van u en van de mensen om u heen op zijn kop! Soms wilt u er alles van weten, soms helemaal niets!

Kanker is een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen. Een ziekte die niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch zeer belastend is. Kanker heeft op veel verschillende gebieden invloed en het vergt veel van allen die ermee te maken krijgen. Veel mensen vinden het moeilijk om over kanker te praten of praten er liever helemaal niet over.
Een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of hartstilstand overkomt nog steeds heel veel mensen en een op de drie Nederlanders die hiermee te maken krijgt sterft hieraan.  Daarnaast zijn er nog andere ernstige aandoeningen zoals COPD of een herseninfarct die uw gezondheid ernstig belemmeren en van invloed zijn op de kwaliteit van uw leven en dat van anderen.

Als Geestelijk Verzorger beoog ik uw geestelijk welzijn te bevorderen door met u te praten over al uw (levens-)vragen, of als u alleen maar uw verhaal kwijt wilt en een luisterend oor zoekt, ook dan kunt u bij mij terecht. Ik bied professionele begeleiding aan mensen die ernstig ziek zijn en aan hun naasten of hun nabestaanden. 

Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL  

Ik ben geaccrediteerd door de LSV en ik was tot 2021 aangesloten bij de SKGV, VGVZ, NVPO. 
—— 

Coaching

Soms zijn er momenten in je leven waarop je meer over jezelf te weten wilt komen omdat dingen anders lopen dan je had verwacht. Je staat bijvoorbeeld voor een belangrijke keuze maar je merkt dat je niet kunt kiezen. Je hebt geen zicht meer op je eigen situatie en verlangens. Of er komen momenten waarop je wilt nadenken over hoe jij je leven zin wilt geven. Verheldering over wie je bent, wat je wilt, en wat je beweegt kan je daarbij helpen. Werken aan je identiteit en zelfbeeld is een proces waarbij je voortdurend op zoek bent naar antwoorden op de vraag: Wie ben ik? Wat inspireert mij? Dit proces is tevens een zoeken naar zingeving. Via contextuele therapie word je op een relatief eenvoudige manier in staat gesteld tot systematische reflectie op je leven en werk. De methode begint met een uitvoerige inventarisatie van belangrijke en betekenisvolle ervaringen. Omdat deze niet altijd bewust aanwezig zijn zal ik door mijn specifieke manier van begeleiding en door het stellen van verbindende vragen, helpen om deze ervaringen naar boven te halen. Zo wordt een verdieping aangebracht in het eigen leerproces en worden zingeving en inspiratie zo gebruikt dat je weer stevig met beide voeten op de grond kunt blijven staan. 

Ik ben opgeleid tot contextueel therapeut waarbij de theorie en de visie van Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut, centraal staat.

Voor meer informatie kunt u e-mailen. Tel: 0031 644 548 138 NL

WERKWIJZE – INDICATIE – KOSTEN – DOELSTELLING-DOELGROEP

WERKWIJZE

Psychosociale gesprekstherapie gebaseerd op de contextuele therapie van Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy. Hierbij is vooral aandacht voor metaforisch denken.

MIJN COMPETENTIES

Empathie, respect, inzichtelijk luisteren, betrokken, vertrouwen, nabijheid en distantie.
Bekend met het model van de Presentietheorie (Andries Baart) en het Diamantmodel (het moderne ‘Ars Moriendi’ model van Carlo Leget)

INTAKE


Het intakegesprek is afgestemd op uw hulpvraag en het doel van de begeleiding die u voor ogen staat. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

INDICATIE


Begeleiding bij Rouw en verlieservaringen, existentiële vragen, spirituele en palliatieve zorg bij ernstig zieke mensen.

KOSTEN

Intakegesprek is gratis. Vervolg gesprek vrije gave.  Een donatie kunt u storten op
IBANnr. NL49Rabo0126130795
t.n.v. Irene Godderij

DOELSTELLING 


Het ontwikkelen en aanbieden van algemene en onafhankelijke extramurale professionele Geestelijke Verzorging.

DOELGROEP

  • mensen die getroffen worden door een ernstige ziekte
  • mensen die een dierbare zijn verloren
  • mensen die door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
  • mensen die een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad (BDE)
  • mensen die alles lijken te hebben en toch niet gelukkig zijn
  • mensen met andere existentiële problematiek

Lid van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie
 

Opgenomen in de Databank Professionals rondom de dood www.doodinzicht.nl

 

Contact met Drs. Irene Godderij
Mobiel Nederland: 0031 644 548 138

Of via het formulier hieronder. 

Neem contact met mij op